Yaşayan Kütüphane, tam anlamıyla alışılagelmiş bir kütüphane gibi hizmet vermektedir. Okuyucular gelirler ve kütüphane kataloğundan seçtikleri bir kitabı belirli bir zaman süresi için ödünç alırlar. Kitabı okuduktan sonra kütüphaneye iade ederler ya da isterlerse kitabın süresini uzatabilirler ya da başka bir kitap ödünç alabilirler. Yaşayan Kütüphane ile alışılagelmiş bir kütüphane arasında önemli bir fark vardır: Yaşayan Kütüphane’de kitaplar; insanlardır ve kitaplar ile okuyucular bir diyalog içerisine girerler.

Yaşayan Kütüphane’de bulunan kitaplar sıklıkla kendilerine karşı önyargı beslenen gruplardan ve sistematik bir şekilde ayrımcılık ve sosyal dışlanmaya maruz kalan gruplardan belirlenir. Kütüphanenin “okuyucusu” kendi önyargıları ve bilmedikleri ile ilgili konuşmak isteyen ve bu deneyim için zamanını ayırabilecek olan herkes olabilir. Yaşayan Kütüphane’de kitaplar sadece konuşmakla kalmayıp, okuyucunun sorularını da cevaplayabilir ve kitaplar da soru sorarak kendilerine yeni öğrenme noktaları çıkarabilir.

Bir “Yaşayan Kütüphane Deneyimi” videosu:

 

Yaşayan Kütüphane düzenleme rehberi:

 

YAŞAYAN KÜTÜPHANE KAPASİTE GELİŞTİRME PROGRAMI

Yaşayan Kütüphane Kapasite Geliştirme Programı (YK-KGP) gençlerin;

  • İnsan hakları ve ayrımcılık konularında kavramsal olarak güçlenmelerini,
  • Yaşayan Kütüphane düzenlemek için ihtiyaç duyacakları organizasyonel konularda donanım ve yetkinlik kazanmalarını,
  • Yaşayan Kütüphane ile İnsan Hakları ve Ayrımcılık arasındaki ilişkiyi kavrayabilmelerini,
  • Hak temelli bir proje olan Yaşayan Kütüphane’yi planlayabilme ve uygulayabilmelerini
  • Yaşayan Kütüphane uygulama süreciyle beraber kavramsal bilgilerini gündelik hayata aktarabilmelerin,
  • Yerel Yaşayan Kütüphanelerle beraber sosyal farkındalık yaratabilmelerini amaçlamaktadır.

 

Yaşayan Kütüphane Kapasite Geliştirme Programı bütçesinin %90’ı Avrupa Birliği, %10’u Açık Toplum Vakfı tarafından finanse edilmektedir.

Program ortakları, İstanbul Bilgi Üniversitesi Gençlik Çalışmaları Birimi ve Genç Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’dir.

 

Yaşayan Kütüphane Kapasite Geliştirme Programı logolarını buradan indirebilirsiniz.

download-dblue