Recep Küçük

Program Koordinatörü

recep_kucuk

1988 yılında Bulgaristan’da doğdu. İlköğrenim ve orta öğrenim yıllarını İstanbul’da, lisansını Edirne’de; Trakya Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde tamamladı. Yüksek lisansına İstanbul Bilgi Üniversitesi MBA programında devam etmektedir.

TOG ve sivil toplum ile lisans hayatının başında tanışan Recep, 2006-2011 yılları arasında TOG’da gönüllü olarak çeşitli sorumluluklar aldı. 2011 yılında TOG’da profesyonel olarak çalışmaya başlayan Recep, 3 senelik saha koordinatörlüğü deneyiminin ardından Mart 2014’ten beri TOG Eğitim Departmanı’nda Yaşayan Kütüphane Kapasite Geliştirme Programı koordinasyonunu yürütüyor.

Hakan Kahraman

Program Sorumlusu

hakan_kahraman

Hakan Kahraman İstanbul’da doğdu, büyüdü ve yaşamaktadır. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü’nde aldı ve İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Yüksek Lisans Bölümü’nde eğitimine devam etmektedir. Lisans eğitimi sırasında çeşitli sivil toplum kuruluşlarında gönüllü faaliyetlerde bulunan Hakan, 2007 yılından bu yana Toplum Gönüllüleri Vakfı’nda çalışan olarak çeşitli sorumluluklar üstlendi ve halen Eğitim Departmanı’nda çalışmaktadır.

2008 yılından bu yana yerel, ulusal ve uluslararası eğitimlerde eğitmenlik/kolaylaştırıcılık yapmış ve eğitsel bazı oyun ve yayınlara katkı sağlamıştır.

Erhan Okşak

Eğitmen & İzleme Değerlendirme Uzmanı

erhanoksak

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde tamamladı. Ardından İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde klinik psikoloji yüksek lisansı yaptı. 2004’te TOG’la tanışmasının ardından çeşitli sivil toplum kuruluşları için eğitim programları ve projelerin izleme-değerlendirme çalışmalarını yürüttü, eğitmenlik ve proje koordinatörlüğü yaptı. Halen farklı projeler için izleme-değerlendirme çalışmaları yapmaktadır. Aynı zamanda klinik psikolog olarak çalışmaktadır.

Gülesin Nemutlu

Eğitmen

gulesinnemutlu

Gülesin Nemutlu İstanbul’da kendi girişimi olan ‘tekne-öğrenme kurguları ofisi’nde eğitmen, danışman ve oyun tasarımcısı olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda öğrenme, oyun ve oynamak üzerine İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde dersler vermektedir. Gülesin, yüksek lisansını Avrupa Çalışmaları alanında yaptı. 1998 yılından bu yana, gençlik çalışmaları ve insan hakları alanlarında, ağırlıklı olarak gönüllüler ve gençlik çalışanlarının gelişimine odaklanan sivil eğitim programları üzerine çalıştı. Eğiticilerin eğitimi ve yaygın eğitim konularında çalışan ekiplerde yer aldı ya da bu ekiplere danışmanlık yaptı. Avrupa Konseyi’nin Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Avrupa Komisyonu’nun SALTO Ağ Eğitmenleri havuzları ile yine Komisyonun Avrupa Eğitim Stratejisi Uzmanlar Grubu’nun bir üyesidir. Gülesin’in, yazarlarından biri olduğu “Türkiye’de Gençlik Çalışmaları ve Politikaları” kitabının yanı sıra insan hakları eğitimi, gençlik çalışmaları ve yaygın eğitimin tanınması alanlarında yayınları vardır. Korsan hikayelerini sever.

Özlem Ezgin

Eğitmen

OzlemEzgin

1982, Mardin doğumlu. Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde lisans eğitimi aldı. Ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Bölümünde yüksek lisansını tamamladı.

2005 – 2012 yıllaı arasında Toplum Gönüllleri Vakfı’nda çeşitli pozisyonlarda çalıştı. Son olarak İstanbul Bilgi Üniversitesi STK Eğitim ve Araştırma Birimi’nin yürütücüsü olduğu “Şebeke: Gençlerin Katılımı Projesi” nde koordinasyon ekibinde yer aldı.

Ulaş Karan

Eğitmen

ulas_karan

Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde, yüksek lisans eğitimini insan hakları hukuku üzerine İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde ve doktora eğitimini kamu hukuku alanında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. 2005 yılından bu yana İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde eğitimci ve araştırmacı olarak çalışıyor. Halen İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Anayasa Hukuku Anabilim Dalı’nda öğretim üyesidir. Genel olarak anayasa hukuku ve insan hakları, özel olarak ise ayrımcılık yasağı, ifade, örgütlenme ve toplanma özgürlükleri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne ve Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkı gibi konular üzerine çalışmalar yürütmektedir. Mehveş Bingöllü ile birlikte “Harris, O’Boyle, Warbrick: Law of the European Convention on Human Rights” adlı kitabı Türkçe’ye çevirdi. “Avrupa Birliği Ülkelerinde Ayrımcılık Yasağı ve Eşitlik Kurumları”; “Sanatta İfade Özgürlüğü, Sansür ve Hukuk”; “Ayrımcılık Yasağı: Kavram, Hukuk, İzleme ve Belgeleme” (İdil Işıl Gül ile birlikte), “Ayrımcılık Yasağı Eğitim Rehberi” (İdil Işıl Gül ile birlikte) adlı kitapların yazarı ve “İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Anayasa: Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Kapsamında Bir İnceleme”; “Gezi Parkı Olayları: İnsan Hakları Hukuku ve Siyasi Söylem Işığında Bir İnceleme” adlı kitapların yazarları arasındadır. Anayasa hukuku ve insan hakları hukuku alanında yayınlanmış çeşitli makaleleri ve yazıları mevcuttur.

Cengiz Kayhan

Video Uzmanı

cengizkayhan

Cengiz, 1984 yılında İstanbul’da doğdu. İlköğrenim yıllarını İzmit’te, ortaöğrenim yıllarını İstanbul’da tamamladı. Sakarya Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde yaptığı lisansını 2007 yılında tamamlayan Cengiz, daha sonra Beykent Üniversitesi İnsan Kaynakları ve Örgütsel Değişim bölümünde başladığı yüksek lisansını “Sivil Toplum Kuruluşlarında Karar Alma Mekanizmaları ve Örgüte Güven İlişkisi” konulu tez çalışmasıyla tamamladı.

2004 yılından bu yana gönüllü faaliyetlerin içerisinde ya da etrafında olan Cengiz, 2008 – 2013 yılları arasında Toplum Gönüllüleri Vakfı’nda eğitim ve proje koordinatörü olarak çalıştı. 2012 yılından bu yana sivil toplum kuruluşlarıyla çalışmaya devam eden Cengiz, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör aktörleriyle; gönüllülük, sivil toplum, proje döngüsü yönetimi ve bu kavramlarla ilişkili konulara dair eğitim ve toplantılarda zaman geçirmektedir.

Okan Sürel

Web İşleri

okan_surel

1986 yılında Kütahya’da doğdu. Lisans öğrenimini Karadeniz Teknik Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde tamamladı. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünü de bitirdi. 2005 yılından beri yerel ve ulusal sivil toplum çalışmalarında yer alan Okan, gençlik çalışmaları, sivil inisiyatifler ve çevre aktivizmi üzerine çalışmalarda yer aldı. Toplum Gönüllüleri Vakfı’nda akran eğitmeni ve saha sorumlusu olarak gönüllü çalıştı. Daha önceki Yaşayan Kütüphane organizasyonlarında da görüldü.

Okan Sürel üniversite yıllarında profesyonel hayatına başladı ve çeşitli dijital reklam ajanslarında çalıştı. Dijital proje yönetimi konusunda uzmanlaştı; şu anda pazarlama iletişimi ve teknolojileri konusunda çeşitli markalara hizmet veren bir ajansta yöneticilik yapıyor.

Yaşayan Kütüphane Kapasite Geliştirme Programı web sitesini bir ekiple beraber hazırladı ve bu ekibe proje ekibi adına müteşekkir.